C T K   V I K I N G
    Vítame Ťa na stránke CykloTuristickéhoKlubu Viking.
Dočítaš sa tu o našich putovaniach, činnosti, pripravovaných podujatiach či výsledkoch podujatí minulých.
Príjemné čítanie.


Ludvo

...VSTUP...od 28. marca 2001